Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
Giá 1 giờ 200.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
Giá từ 10.000.000 đ
2D Game Artist Freelancer
Giá 1 ngày 350.000 đ