Nhận Rigging và Animation cho Game/Phim hoạt hình
Giá 1 giờ 500.000 đ
THIẾT KẾ LOGO 2D, 3D CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ CẢ NHẸ NHÀNG
Giá từ 500.000 đ
Thiết kế đồ họa 3D cho phim và quảng cáo
Giá cố định 1.000.000 đ
Thiết kế banner, standee, Backdrop, Bandroll. Dựng Phim TVC, MV
Giá cố định 200.000 đ