Thiết kế google sheet + lập trình app script, bot telegram...
Giá cố định 200.000 đ