Viết bài quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu trên FB...
Giá cố định 150.000 đ