Thiết kế Banner (Website, facebook ads)
Giá cố định 300.000 đ
Thiết kế banner website, facebook, các kênh thương mại điện tử
Giá từ 200.000 đ