Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng (Tiếng Trung)
Giá 1 ngày 500.000 đ