2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế poster, panner theo yêu cầu. Nhanh gọn giao đúng tiến độ
Giá từ 600.000 đ