Chụp ảnh sản phẩm , F&B , quảng cáo
Giá cố định 10.000.000 đ