Chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh.
Giá 1 ngày 3.500.000 đ