Thiết kế Mẫu 3D, In 3D, Bản vẽ sản xuất
Giá 1 ngày 700.000 đ