Nhập liệu văn bản Word & Excel
Giá cố định 100.000 đ
Nhập liệu và Đánh máy/Dịch thuật Giá sinh viên
Giá 1 giờ 20.000 đ
Dịch Anh - Việt tốc độ cực nhanh đảm bảo chất lượng
Giá cố định 50.000 đ