Dịch thuật văn bản tiếng Nhật, Nhập liệu văn bản tiếng Nhật
Giá cố định 200.000 đ