Nhận Thu Âm Giá Rẻ/ Đọc Lời Bình/Radio/Review/Quảng Cáo Giọng...
Giá cố định 150.000 đ
Thu Âm Sách, Truyện
Giá cố định 3.000 đ
Giọng Bắc, chuẩn, thu âm tại nhà, thu âm sách, truyện
Giá 1 giờ 50.000 đ