Nhận thiết kế concept 2d và 3d, làm animation 2d và 3d, làm...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật Game mobile
Giá cố định 3.000.000 đ