Đọc Quảng Cáo, Audio, Dàn Dựng Hoàn Chỉnh
Giá cố định 500.000 đ
VOICE TALENT NỮ MIỀN NAM - Thu âm quảng cáo - Tổng đài - TVC
Giá 1 giờ 1.000.000 đ