Flycam-Quay-Dựng-Chụp sự kiện, TVC, sản phẩm tại Hà Nội
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Edit Content cho Youtuber, Influencer, KOL và dựng Video...
Giá từ 500.000 đ