Nhận thu âm, lồng tiếng nhiều dạng video- chủ đề khác nhau
Giá 1 giờ 1.050.000 đ