Dịch vụ kế toán tổng hợp: BHXH, hạch toán chứng từ, khai thuế...
Giá cố định 1.500.000 đ