Hướng dẫn viên du lịch : TP. Hà Tiên
Giá 1 ngày 200.000 đ