Thu âm lời chào tổng đài, hotline. Giọng Nữ miền Bắc nhẹ nhàng...
Giá từ 150.000 đ