Nhận hướng dẫn tour outbound các nước Hàn, Nhật, Singapore,...
Giá từ 600.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
Giá 1 ngày 100.000 đ