Hướng dẫn viên inbound và outbound (Hàn Quốc, Thái Lan,...
Giá từ 500.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch châu Á - hơn 18 năm kinh nghiệm trong nghề
Giá 1 ngày 500.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 200.000 đ