Nhận dịch các tài liệu, sách, dịch và làm phụ đề phim, video...
Giá từ 40.000 đ