Nhận thiết kế các ấn phẩm 2D , chụp ảnh studio và ngoại cảnh .
Giá cố định 2.000.000 đ