Đăng bài trên fanpage-Viết bài-Lên plan cho Fanpage
Giá cố định 3.000.000 đ