Thiết kế đồ họa 3D cho phim và quảng cáo
Giá cố định 1.000.000 đ