Chỉnh sửa video, làm hậu kỳ ( kỹ sảo VFX ) với giá và chất...
Giá 1 giờ 500.000 đ