Sketchup/Vẽ tay/Concept không gian Freelance giờ linh hoạt
Giá cố định 200.035 đ
Vẽ và dựng 2D, 3D theo nhu cầu.
Giá 1 giờ 50.000 đ
Thiết Kế - Triển Khai Nội - Ngoại Thất
Giá 1 giờ 60.000 đ