Dựng edit video, Làm subtitles cho video, lồng tiếng, dịch thuật
Giá từ 150.000 đ