Thiết Kế Cơ Khí, Sửa Chữa File Pdf, File Cad. Thiết Kế Chi Tiết...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết kế cơ khí chi tiết máy, đào tạo CAD, CAM, CNC
Giá cố định 100.000 đ