Thu âm quảng cáo, lời bình clip/TVC, thu âm phát thanh cho cửa...
Giá cố định 400.000 đ
Thu Âm Quảng Cáo
Giá từ 300.000 đ