Nhận Thu Âm Voice Over, Thu Âm Youtube Bằng Giọng Anh, Trung,...
Giá cố định 160.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, TVC, Giới Thiệu Sự Kiện, Chương Trình...
Giá từ 150.000 đ