Thu Âm Tổng Đài, Lời Bình, Quảng Cáo, Thu Âm Tài Liệu, Chuyên...
Giá từ 800.000 đ
VOICE TALENT NỮ MIỀN NAM - Thu âm quảng cáo - Tổng đài - TVC
Giá 1 giờ 1.000.000 đ