Voice Talent – Nhận thu âm các thể loại (Quảng cáo, lời bình,...
Giá 1 giờ 500.000 đ