Dịch vụ làm hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập
Giá cố định 1.500.000 đ
Nhận làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp
Giá cố định 3.000.000 đ