HDV khu vực Đà Nẵng-Huế-Quảng Bình
Giá cố định 500.000 đ