Viết bài PR, quảng cáo sản phẩm cho website, Fanpage kèm thiết...
Giá cố định 200.000 đ
Thiết kế tờ rơi , banner
Giá cố định 300.000 đ