Chỉnh sửa video, làm hậu kỳ ( kỹ sảo VFX ) với giá và chất...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thiết kế đồ họa 3D cho phim và quảng cáo
Giá cố định 1.000.000 đ