Nhận thu âm, lồng tiếng nhiều dạng video- chủ đề khác nhau
Giá 1 giờ 1.050.000 đ
Lồng tiếng phim quảng cáo hoặc đọc thuyết minh
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thu Âm - Lồng Tiếng Phim, Quảng Cáo, Sách Nói, Truyện Kể, Video...
Giá từ 200.000 đ
Thu Âm Lời Bình, Đọc Quảng Cáo Chuyên Nghiệp, Sách Nói
Giá cố định 300.000 đ
Đọc Lời Bình, Thuyết Minh, Lồng Tiếng
Giá 1 giờ 200.000 đ