Giới Thiệu

Cung cấp dịch vụ kế toán: kê khai định kỳ, lập báo cáo, làm sổ sách,... tư vấn chính sách thuế cho Doanh nghiệp

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán tổng hợp

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học,
Kế toán,
Chính quy
2005
-
2009

Các dịch vụ của ChauKT

Dịch Vụ Kế Toán
Giá 1 Tháng 500.000 đ