Giới Thiệu

Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tận tình :)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Digital Painting Concept Design

Ngôn Ngữ

Học Vấn

RMCAD College of Art + Design
Game Art

Các dịch vụ của KDesign

Thiết Kế Concept Nhân Vật
Giá từ 2.000.000 đ