Giới Thiệu


Voice Talent: 
- Thu âm sách, truyện
- Thu âm tvc quảng cáo
- Lồng tiếng
- Radio 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Voice talent

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Hà Nội
Đại học chính quy,
Tài chính - Ngân hàng
2017
-
2021
Các hoạt động:CLB HanuTimes - Kênh thông tin truyền thông sinh viên đại học Hà Nội

Các dịch vụ của Ling_ng

Voice Talent - Thu Âm, Lồng Tiếng Sách Truyện, Đọc Bản Tin
Giá từ 100.000 đ