Giới Thiệu

Nhận thu âm lồng tiếng các nhân vật hoạt hình với nhiều yêu cầu đa dạng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lồng tiếng

Các dịch vụ của Adlevoice

Lồng tiếng phim hoạt hình, video đa dạng
Giá 1 giờ 100.000 đ