Giới Thiệu

Tôi là một biên dịch viên Anh-Việt, gia sư tiếng Anh online và người sáng tạo các nội dung tiếng Anh.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Khả năng biên dịch Việt - Anh, Anh - Việt Gia sư

Chứng Chỉ

IELTS 8.0
T8
2015
T8
2017

Học Vấn

Đại học RMIT Việt Nam
Cử nhân,
Quản trị Kinh Doanh,
Giỏi
2016
-
2019

Các dịch vụ của Daophuonglinh

Sáng tác các nội dung tiếng Anh và biên dịch Anh-Việt
Giá 1 ngày 300.000 đ