Giới Thiệu

Các công việc nhận làm part-time:
- Edit video
- Edit hình ảnh
- Thiết kế Powerpoint
- Làm hiệu ứng video
- Thu âm sách nói
- Đánh máy thuê

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photography Edit video Edit hình ảnh Thiết kế Powerpoint Thu âm sách nói

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Giangthucbinh1123

Hiện chưa có dịch vụ nào.