Convert PSD Sang HTML

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Mình nhận cắt PSD sang HTML 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi tên là Vượng!  Tôi có 3 năm kinh nghiệm (Thiết kế web, HTML/CSS, Javascript, Frontend). Trong môi trường nước ngoài cụ thể là Gforces tôi cũng đã làm rất nhiều dự án trong và ngoài công ty. Trong Gforces ngoài chuyển môn, nghiệp vụ tôi cũng học được rất nhiều điều: Sự cần cù, tỷ mỉ, kỷ luật. Đặc biệt không sợ khó, luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao bản thân.Tôi đã làm hàng trăm giao diện HTML bán đối tác nước ngoài.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Tôi tên là Vượng!  Tôi có 3 năm kinh nghiệm (Thiết kế web, HTML/CSS, Javascript, Frontend). Trong môi trường nước ngoài cụ thể là Gforces tôi cũng đã làm rất nhiều dự án trong và ngoài công ty. Trong Gforces ngoài chuyển môn, nghiệp vụ tôi cũng học được rất nhiều điều: Sự cần cù, tỷ mỉ, kỷ luật. Đặc biệt không sợ khó, luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao bản thân.

Đặt Hàng Ngay

Dịch vụ khác bởi NguyenTrongVuong

CSS, create animation, tối ưu hóa CSS cho trang web
Giá 1 giờ 80.000 đ