Đánh máy, nhập liệu tốc độ chính xác cao

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Tôi có thể đánh máy với tốc độ ổn định 100 từ/phút, hoàn thành các tài liệu cần đánh máy theo kịp deadline đặt ra. Đồng thời, tôi là một người có trách nhiệm nên việc giao bài đúng hạn luôn là một trong những ưu tiên của tôi. Tôi cũng làm việc chuyển dữ liệu từ các dạng sang Excel, Word...

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi có thể đánh máy với tốc độ ổn định 100 từ/phút, hoàn thành các tài liệu cần đánh máy theo kịp deadline đặt ra. Đồng thời, tôi là một người có trách nhiệm nên việc giao bài đúng hạn luôn là một trong những ưu tiên của tôi. Tôi cũng làm việc chuyển dữ liệu từ các dạng sang Excel, Word...

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

kinh nghiệm làm việc tại công ty forwarding về vận chuyển, có kinh nghiệm nhấp liệu, làm chứng từ, khai báo hải quan.
Làm báo cáo kết quả cho trưởng bộ phận.

Đặt Hàng Ngay