Content Creator - Tourguide Translator

I work as I life with my passion. My life values are humanity and community so let's co-op with a smile.  


"Branding is what people say about you when you are not in the room."
 "Thương hiệu là những gì người khác nói về bạn khi bạn không có mặt trong phòng.”
 – Jeff Bezos

 “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.”
 "Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển."
 - Oliver Wendell Holmes

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Content creative (Branding)

  • Suggestion the way to build up a fan page 
  • Set up planning content for fan page monthly 
  • Set up the visual design for the fan page 
  • Management fan page and build up by content 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Exp: 4 years on marketing content fields, management 2 brands from France (Duralex) and Italia (RCR Cristaliana Italia) and management 1 brand of entertainment Taiwan company 
Strengths: Flexible, remote working skills, tools for remote working, teamwork. 
Skills: Creative, content, SEO
Services: Content fan page. 

Đặt Hàng Ngay