Giới Thiệu

Content Creator - Tourguide Translator

I work as I life with my passion. My life values are humanity and community so let's co-op with a smile.  


"Branding is what people say about you when you are not in the room."
 "Thương hiệu là những gì người khác nói về bạn khi bạn không có mặt trong phòng.”
 – Jeff Bezos

 “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.”
 "Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển."
 - Oliver Wendell Holmes

Kỹ Năng Chuyên Môn

Planning Writting Creative Remote skill

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

M.O.S
Hiện Tại
Nơi Cấp: IIG VN
TOEIC
Nơi Cấp: IIG VN

Học Vấn

University of Foreign Languages – Information Technology
Đại học,
Hospitality and Tourism Management,
Khá
2014
-
2019

Các dịch vụ của Vivian_Phan

Create content and planning content
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ