FrontEnd-Backend

  • Chưa có đánh giá
  • 20 ngày
Lê Xuân Thắng -Frontend Developer

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

I am a 24-year-old front-end developer with a deep passion in Information Technology. I love to spend most of
my free time for self –study to achieve the goal of becoming a Full stack developer.

Finally, I would like to say "Thank You" for spent time to look at my CV profile. Have a nice day!!! (◕‿↼)

 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

I am a 24-year-old front-end developer
with a deep passion in Information
Technology. I love to spend most of
my free time for self –study to achieve
the goal of becoming a Full stack
developer.

Finally, I would like to say "Thank You" for spent time to look at my CV profile. Have a nice day!!! (◕‿↼)

Đặt Hàng Ngay